Welkom op het KiBG portaal

Het KiBG Portaal faciliteert een veilige uitwisseling van gegevens over zorgresultaten tussen keurmerkdragers en Stichting KiBG. Leveranciers van keurmerkdragers verstrekken deze gegevens. Als een spin in het web leest InfinitCare deze gegevens in, verwerkt en controleert ze en stelt bestanden samen voor Stichting KiBG.

Zo probeert InfinitCare een goed gesprek over zorgresultaten te voorzien van correcte en betrouwbare uitkomstgegevens. Dat kunnen cliëntervaringen zijn, maar ook behandeluitkomsten die gebaseerd zijn op ROM-meetinstrumenten. Deze gegevens kunnen verrijkt worden met cliënt- en trajectkenmerken.

InfinitCare fungeert als Trusted Third Party (TTP), waardoor partijen zo verzekerd zijn dat de gegevens op veilige en juiste wijze worden uitgewisseld. Aan Stichting KiBG wordt alleen geaggregeerde data opgestuurd en geen persoonsgegevens.

 

Aan de slag

Wat kunt u hier doen?

Stichting KiBG

Het InfinitCare Portaal maakt het zorgaanbieders met het Keurmerk Basis GGZ mogelijk om op veilige wijze gegevens over cliëntervaring en uitkomsten te delen met Stichting KiBG.

Zorgverantwoording

Wilt u op veilige wijze informatie aan derde partijen leveren? Het InfinitCare Portaal maakt aanleveringen aan bijvoorbeeld CBS of het Zorginstituut Nederland mogelijk.

Meer doen met uitkomsten

Beschikt u over metingen, maar doet u er weinig mee? Dat is jammer. Wij kunnen u helpen om deze metingen te gebruiken om uw behandelingen te verbeteren.