Over InfinitCare


InfinitCare's missie is de huidige en toekomstige generaties toegang te bieden tot kwalitatief goede zorg. Door behandelresultaten in kaart te brengen, te analyseren en ervan te leren wordt een basis gelegd voor een betere en slimmere zorg.

Het op de juiste manier in kaart brengen van deze uitkomsten is voor veel aanbieders niet eenvoudig. InfinitCare heeft zich hierin gespecialiseerd. We ondersteunen zorgaanbieders, gemeenten en Stichting KiBG met onze applicaties SAM Zorgmonitor, Gemeenteportaal, het KiBG portaal en InfinitCare Portaal. Zo kunnen zorgaanbieders hun uitkomsten op een veilige wijze inzichtelijk maken.

Daarnaast beschikken we over de kennis om met deze uitkomsten aan de slag te gaan. Met ons vijfstappenplan kunnen organisaties gestructureerd aan de slag om behandeluitkomsten te verbeteren. 

 

 

InfinitCare is opgericht om huidige en toekomstige generaties toegang te kunnen blijven bieden tot kwalitatief goede zorg. Een betere sturing op zorgresultaten is een eerste belangrijke stap om de zorg duurzaam in te richten. Hiertoe dienen de uitkomsten (behandel- en begeleidingseffecten) van zorg inzichtelijk gemaakt te worden. 

Binnen de GGZ zijn we de marktleider bij het inzichtelijk maken van zorgresultaten en ondersteunen we ziekenhuizen, tientallen GGZ-instellingen en vrijgevestigde psychologen en psychiaters. Daarnaast helpen we organisaties actief in de jeugdhulp hun resultaten inzichtelijk te maken en te verantwoorden. Het gaat daarbij om jeugdhulpaanbieders, gemeenten en samenwerkende gemeenten. 

De applicatie SAM Zorgmonitor helpt organisaties bij het in kaart brengen van uiteenlopende uitkomsten. Hiermee worden organisaties in staat gesteld om resultaatdoelen te stellen en hierop te sturen. 

Doordat we verschillende organisaties hebben ondersteund zijn we bekend met de uitdagingen voor alle partijen binnen het speelveld. Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!