contact

Aanmelden voor KiBG spiegelrapportage

In onderstaand formulier kunt u de gegevens invullen om uw organisatie aan te melden voor een KiBG Spiegelrapportage.

Middels dit formulier registreert u zich in het InfinitCare Portaal, de eerste stap voor het ontvangen van een Spiegelrapportage. De contactpersonen uit dit formulier ontvangen een e-mail met inloggegevens voor dit portaal en informatie over de vervolgstappen. Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen (kibg@infinitcare.nl of 030-2040219).

SPIEGELRAPPORTAGES VAN STICHTING KIBG

Stichting KiBG werkt samen met InfinitCare, een Trusted Third Party (TTP), die de gegevens verzamelt in haar InfinitCare Portaal en verwerkt tot onherleidbare geaggregeerde gegevens op organisatieniveau. Deze gegevens worden gerapporteerd aan Stichting KiBG die de gegevens verwerkt in de spiegelrapportages.


Uw organisatie

CONTACTPERSONEN VOOR INFINITCARE
Geef hieronder de contactgegevens weer van de personen met de volgende rollen:
1) Tekenbevoegde 2) Functioneel beheerder 3) Functionaris Gegevensbeheer.
Een persoon kan uiteraard over meerdere bevoegdheden beschikken. Vul dan bij Achternaam 'IDEM' in.
LET OP! VUL MAXIMAAL EEN E-MAILADRES PER GEBRUIKER IN.

Tekenbevoegde. Deze persoon is bevoegd om verwerkersovereenkomsten te tekenen.

Functioneel beheerder. Deze persoon kan binnen het InfinitCare Portaal nieuwe gebruikers toe te voegen.

Functionaris gegevensbeheer. Deze persoon hebben we nodig om op te nemen binnen de verwerkersovereenkomst.