Disclaimer

Eigenaar

Het KiBG portaal wordt namens Stichting KiBG aangeboden door InfinitCare. InfinitCare is gevestigd aan de Europalaan 500, 3526 KS te Utrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51152266.

Inhoud

De door het portaal verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. InfinitCare kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. InfinitCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. InfinitCare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door InfinitCare worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van InfinitCare.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van InfinitCare omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.