Privacybeleid

InfinitCare’s Privacybeleid omschrijft de wijze waarop InfinitCare omgaat met het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van persoonsgegevens.

“Persoonsgegevens” zijn gegevens die aan een specifieke persoon kunnen worden gekoppeld en bruikbaar zijn om een specifieke persoon te identificeren. Indien gebruikersgegevens zijn geanonimiseerd of geaggregeerd dan kunnen deze gegevens niet gebruikt worden om een persoon te identificeren en zijn daarom geen persoonsgegevens.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de website sociaaldomein-gemeente.nl (“Website”). InfinitCare B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van Website, stemt u uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren door InfinitCare van uw persoonsgegevens, zoals omschreven in dit Privacybeleid. De grondslag voor het verzamelen van deze data is dan ook "Toestemming". 

InfinitCare kan dit Privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan deze regelmatig te lezen. Substantiële wijzigingen in ons Privacybeleid zullen wij publiceren op onze Website. Het gewijzigde Privacybeleid zal onmiddellijk van kracht zijn zodra deze op onze Website is geplaatst. Dit Privacybeleid is van kracht vanaf 1 juni 2023.

Welke persoonlijke informatie verzamelen we?

Gegevens die wij automatisch verzamelen

Wanneer u onze Website bezoekt verzamelen wij automatisch een aantal gegevens, die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of ander apparatuur waarmee u werkt. Dit is naast de informatie die we van uw werkgever krijgen alleen het IP-adres.

Gegevens die u aan ons verstrekt

InfinitCare ontvangt uw persoonsgegevens via uw werkgever en gaan er derhalve van uit dat hiervoor toestemming is gegeven. We vragen aan uw werkgever naar uw voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Hoe gebruiken we uw persoonlijke informatie?

Met deze persoonlijke informatie kunt u inloggen binnen Website. Verder wordt deze persoonlijke informatie gebruikt worden door InfinitCare om:

Verstrekken van uw persoonlijke informatie aan derden

InfinitCare zal geen persoonlijke informatie geven, verkopen, verlenen of op welke andere manier dan openbaar maken naar welke derde partij dan ook, behalve in de gevallen dat:

Mocht dit zich voordoen, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Om de inhoud van de website te verbeteren gebruikt InfinitCare Google Analytics. Daarmee worden gegevens van niet-persoonlijke aard verzameld. De informatie van deze cookies wordt niet verkocht en wordt gebruikt om uw klantervaring op onze website te verbeteren.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

Als u ons toestemming heeft gegeven dan kunt u die toestemming intrekken en uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Wanneer u deze of een van de andere rechten wilt uitvoeren dan kunt u ons daartoe een verzoek sturen.

Wij zullen uw verzoek verwerken binnen een redelijke termijn en uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Om aan uw verzoek te mogen voldoen, hebben we het volgende van u nodig:

Om deze rechten uit te kunnen oefenen, kunt u contact met ons opnemen. Zie hiervoor de contactinformatie pagina of het verzoek per e-mail versturen naar privacy@InfinitCare.nl met de documentatie als bijlage, of via de post naar: InfinitCare B.V. t.a.v. Servicedesk, Europalaan 500, 3526 KS Utrecht.

Heeft u een vraag voor onze Functionaris Gegevensbeheerder? Denkt u dat er misbruik is gemaakt van uw account? Dan kunt u via fg@infinitcare.nl hiervan melding maken.

Het staat u uiteraard vrij om een eventuele klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bescherming en opslag van uw persoonsgegevens

Wij beschermen uw gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens, en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

InfinitCare is gecertificeerd voor de normen ISO-27001 en NEN7510.

Contact

Mocht u nog vragen hebben over InfinitCare en onze Website of denkt u dat er misbruik is gemaakt van uw account, dan kunt u contact opnemen met ons via het Contactformulier.