Stichting KiBG

Stichting KiBG faciliteert samenwerking en kennisdeling tussen vooruitstrevende partijen op het gebied van kortdurend generalistisch behandelen binnen de GGZ. Zo zorgen keurmerkdragers en Stichting KiBG samen ervoor dat de zorg verbetert.

Keurmerkdragers met het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ krijgen minimaal één keer per jaar een spiegelrapportage. Deze rapportages helpen om het gesprek te voeren over dingen die opvallen. Wat zijn verbeterpunten? Waar zitten goede voorbeelden? Gesprekken waarmee de keurmerkdragers en Stichting KiBG samen bouwen aan een steeds betere Kortdurende Generalistische GGZ behandeling. 

Al enige jaren zijn de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek onderdeel van de spiegelrapportages. Deze gegevens kunnen nu via het KiBG Portaal worden gedeeld. Het Portaal maakt het nu ook mogelijk om ROM-resultaten onderdeel te laten zijn van de spiegelrapportages. Zo kunnen ook deze resultaten meegenomen worden in de gesprekken.