Zorgverantwoording

Zorgaanbieders leveren aan verschillende partijen gegevens aan. Vaak zijn uitkomsten daar een onderdeel van. Denk bijvoorbeeld aan aanleveringen, zoals CBS, Zorginstituut Nederland en Akwa GGZ. 

Het samenstellen van deze gegevens is voor veel partijen niet altijd eenvoudig, omdat verschillende databronnen gecombineerd moeten worden, zoals ROM- en EPD-gegevens. 

InfinitCare kan u daar bij helpen, zodat u met zo min mogelijk moeite kwalitatief goede bestanden kunt samenstellen en veilig aanleveren.