nieuws

KiBG Succesvolle bijeenkomsten Netwerk Spiegelrapportages


 

Succesvolle bijeenkomsten Netwerk Spiegelrapportages

 

  

Het netwerk Spiegelrapportages is begin 2023 gelanceerd. In september, oktober hebben drie bijeenkomsten van het Netwerk plaatsgevonden. In totaal hebben 29 Keurmerkdragers hier een spiegelrapportage op maat ontvangen en zijn hierover met elkaar in gesprek gegaan. Het netwerk Spiegelrapportages is bedoeld voor degenen die een stapje extra willen zetten en durven te innoveren op basis van waardevolle (uitkomst)data.


Uit: KiBG Nieuwsbrief oktober 2023

Als deelnemer aan dit netwerk ontvang je twee keer per jaar overzichtelijke terugkoppelingen van (o.a. ROM-) gegevens in de KiBG Spiegelrapportage. Hierin worden niet alleen eigen gegevens weergegeven, maar ook die van het gehele netwerk als benchmarkgroep. Achter de schermen wordt momenteel gewerkt aan het uitbreiden van de inzichten in de rapportage, door het toevoegen van inzichten vanuit EPD-data en uit de kwalificatie voor het Keurmerk.

Leren van elkaar tijdens de bijeenkomsten

De afgelopen weken hebben de deelnemers in kleine groepjes hun rapportages met elkaar vergeleken en besproken. Gesprekken gingen over de verschillen en hoe deze te verklaren zijn. Deelnemers hadden vooraf verwachtingen, zoals inzicht verkrijgen in wat ze met de data kunnen doen in hun praktijk, vergelijken met andere aanbieders en begrijpen wat te doen met de verschillen.

Een van de grootste uitdagingen die naar voren kwam, was het vertalen van cijfers naar de praktijk. Deelnemers deelden ook verwachtingen over het integreren van vragenlijsten als standaardonderdeel van behandelingen, het leren en verbeteren, zelfs als de cijfers al hoog zijn, en het begrijpen van kleine verschillen over de jaren en tussen instellingen.

De bijeenkomsten hebben aan deze verwachtingen voldaan en hebben de deelnemers waardevolle inzichten geboden.

"Er zijn nauwelijks mogelijkheden om interactief met andere GGZ-aanbieders over de data te praten. Het netwerk Spiegelrapportages is dan ook erg waardevol met zinvolle bijeenkomsten.”

Vraag jouw Spiegelrapportage op maat aan

Is jouw organisatie (aspirant) Keurmerkdrager en wil je ook graag een spiegelrapportage op maat ontvangen? Je sluit dan automatisch aan bij het netwerk Spiegelrapportages. Lees hier meer over de spiegelrapportages, het netwerk en het aanmeldproces.

Heb je vragen? Neem contact met ons op via spiegelrapportage@kibg.nl of 085-4885 462. Stefan Vink is onze projectleider Inzicht geven – hij helpt je graag om alles te begrijpen, af te wegen en aan te melden.